ברוכים הבאיםל- Accelium

Accelium הוא כלי אימון מנהלים מבוסס-משחק הפועל לפי עקרונות מתודולוגיה מוכחת. Accelium רותם את ההתלהבות והמעורבות הגבוהה שמעוררת חווית המשחק כדי ללמד אסטרטגיות חשיבה ומודלים שימושיים להתמודדות עם האתגרים הדינמיים של המאה ה-21.